english version english version

PCAIR Sp. z o.o.

Witamy na naszej stronie.

 

 

 

 

 

 

 

 

O FIRMIE
 
Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. - dawniej BRE Rachunkowość Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest firmą audytorsko - konsultingową wpisaną pod nr 162 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Uchwała nr 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lutego 1995 roku).

Założycielami Spółki był Bank Rozwoju Eksportu S.A, Ekspert Sp. z o.o. oraz Tadeusz Rostkowski.

W 2000 roku Bank Rozwoju Eksportu S.A. odsprzedał swoje udziały pozostałym udziałowcom Spółki.

Obecnie udziałowcami Spółki są Ekspert Sp. z o.o. i Tadeusz Rostkowski.

"Ekspert" Sp. z o.o. jest Spółką audytorską (prowadzoną przez biegłych rewidentów) powstałą w 1993 roku. Wniosła do Polskiego Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. doświadczenia z badania ok. 100 sprawozdań finansowych oraz grono współpracowników - biegłych rewidentów posiadających praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu rachunkowości i finansów.
Prezesem Zarządu PCAiR Sp. z o.o. jest Tadeusz Rostkowski - wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 180.
Pan Tadeusz Rostkowski jest absolwentem Wydziału Przemysłu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Ukończył także Podyplomowe Studium Zarządzania. W 1988 roku uzyskał dyplom biegłego księgowego z zakresu przemysłu.
Przez okres ponad 10 lat pełnił funkcję Dyrektora Ekonomicznego w Hucie Szkła w Wołominie.
Od 1993 roku wykonuje zawód biegłego rewidenta. Dysponuje szeroką wiedzą na temat standardów rachunkowości, rachunkowości przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego i cywilnego, przedsiębiorstw zagranicznych i znajomością nowoczesnych metod pracy biegłego rewidenta. Posiada praktyczne umiejętności prowadzenia ksiąg handlowych przy wykorzystaniu programów komputerowych.
Przeprowadził badania sprawozdań finansowych kilkudziesięciu jednostek gospodarczych o różnych formach własności i wielkości.
Żonaty, dwoje dzieci.
Hobby - narty.

Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
 
O firmie |  Oferta |  Realizacje |  Cennik |  Kontakt

Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.
PCAIR Sp. z o.o. © 2007 | Cares - web design