english version english version

PCAIR Sp. z o.o.

Witamy na naszej stronie.

 

 

 

 

 

 

 

 

CENNIK

Cena za badanie sprawozdania finansowego kalkulowana jest w oparciu o uchwałę nr 259/20/2005 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie określenia normatywnej pracochłonności minimalnej prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych.

Cena za prowadzenie ksiąg uzależniona jest od szczegółowego zakresu obowiązków PCAiR Sp. z o. o. ilości dokumentów księgowych, przyjętych rozwiązań w Zakładowym Planie Kont, specyfiki działalności klienta i określana jest ryczałtowo za miesiąc lub jako iloczyn ceny za jeden dekret i liczby dekretów w miesiącu
Dodatkowo PCAiR Sp. z o.o. przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sporządzenie sprawozdania finansowego w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. 

Cena za obsługę kadrowo-płacową jest określana jako iloczyn ceny i liczby pracowników. PCAiR Sp. z o.o. nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia za sporządzenie rocznych deklaracji dla pracowników i zleceniobiorców objętych umową pomiędzy PCAiR Sp. z o.o. i klientem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szacunkową kalkulacją ceny naszych usług to prosimy wypełnić zapytanie cenowe. Dotyczy ono kilku podstawowych aspektów, które mają wpływ na pracochłonność obsługi Państwa firmy, a co za tym idzie na cenę obsługi. Po zapoznaniu się z danymi umieszczonymi przez Państwa w formularzu zaproponujemy cenę obsługi.
 
Wyślij zapytanie cenowe dotyczące:
O firmie |  Oferta |  Realizacje |  Cennik |  Kontakt

Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.
PCAIR Sp. z o.o. © 2007 | Cares - web design