english version english version

PCAIR Sp. z o.o.

Witamy na naszej stronie.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE - Badanie sprawozdania finansowego

Po otrzymaniu wypełnionej karty przygotujemy dla Państwa pełną ofertę na badanie sprawozdania finansowego.


Pola oznaczone * są wymagane.

Nazwa i adres przedsiębiorstwa

* Forma prawna
Inna forma

Zarząd
- Dyrektor Generalny Prezes Zarządu
- Dyrektor Finansowy
- Główny Księgowy

* Telefon

* Przedmiot działalności

Podstawowe wielkości ekonomiczne na dzień bilansowy (w PLN):
* - Przychody ze sprzedaży
* - Suma bilansowa
* - Zatrudnienie
* - W tym w dziale finansowo-księgowym
* - Wartość netto środków trwałych
* - Wynik finansowy netto
* - Liczba kontrahentów
* - Stosowane techniki ewidencji księgowej (nazwa ew. systemu komputerowego)
* - Przeciętna miesięczna ilość zapisów księgowych
* - Informacja o przeprowadzonych kontrolach skarbowych
* - Oczekiwany termin przeprowadzenia badania

- Inne istotne informacje mogące mieć wpływ na sposób i pracochłonność badania sprawozdania finansowego

O firmie |  Oferta |  Realizacje |  Cennik |  Kontakt

Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.
PCAIR Sp. z o.o. © 2007 | Cares - web design